Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

FAQs

logo-HPV37  FAQ

De antwoorden op de vragen die het meest aan de huisarts worden gesteld hebben we voor u op een rijtje gezet. Misschien staat uw vraag er ook bij.

 

Hoe kom ik aan een verwijskaart?

 

Een verwijskaart wordt uitgeschreven door de huisarts. De eerste keer dat u er om vraagt, zal dit altijd in overleg met de huisarts gaan.

 

Hoe lever ik urine in?

 

Als u pijn hebt bij het plassen of heel vaak moet plassen, dan is het verstandig om uw urine te laten onderzoeken.  Urinemonsters (de eerste plas ná de ochtend plas) kunt u inleveren bij de assistent vóór 10.00 uur ’s morgens.

 

U bewaart uw urinemonster in een potje, dat u kunt kopen bij de apotheek (Praktijk - gratis).  Zet duidelijk uw naam en geboortedatum op het urinemonster.  Bewaar het urinemonster tot de tijd dat u het aflevert in de koelkast.  Voor de uitslag van het urinemonster belt u de praktijk tussen 14.00 - 16.00 uur.  Het verzamelen van een portie urine

 

Kan ik zomaar van huisarts veranderen? 

 

Allereerst dient u zich bij uw vorige huisarts uit te schrijven, voordat u zich kan inschrijven bij uw nieuwe huisarts. Maar, in principe bent u vrij in het kiezen van een huisarts. In de praktijk zal het echter niet altijd mogelijk zijn. Een huisarts heeft als regel dat hij in een spoedgeval binnen 15 minuten bij u kan zijn. Als u te ver weg woont dan geeft dit problemen. In dunbevolkte gebieden kunt u daarom op 1 huisarts aangewezen zijn. Huisartsen kunnen ook hun praktijk gesloten hebben voor nieuwe patiënten omdat ze vol zijn.

 

Ik wil graag een gezondheidsverklaring. Kan mijn arts die geven?

 

De KNMG heeft als standpunt dat uw huisarts geen verklaringen afgeeft over een eigen patient, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patient om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeer vergunning of aangepaste woonruimte?

 

BSN - getting a BSN number

huisartsenzorg

HPV-vaccinatie

rijksvaccinatieprogramma

 

Information in English

 

The following is a list of the most frequently asked questions of a GP.

 

How do I get a referral? 

 

A referral is issued by the GP. In the first instance this will be done after a consultation with the doctor.

 

How do I submit urine?

 

If you have pain when urinating or need to urinate a lot, it is wise to get your urine examined. Urine samples (first morning pee after pee) should be returned to the assistant before 10.00 am. You should keep your urine sample in a container that can be obtained (gratis) at the Practice or you can buy at a pharmacy. Put your name and date of birth on the urine sample. Prior to it being checked you should keep the urine sample in a fridge. For the results of the urine sample call practice between 14.00 - 16.00.

 

Can I just change of doctor?

 

First, you must inform (preferably in writing) your previous doctor before you can sign-in to your new doctor. In principle, you are free to choose a new GP if you live within their practice area. This area, which may cover a number of postcodes, is designed to ensure that in an emergency a patient can be reached within 15 minutes.  However, GPs may refuse to take on new patients if their practice list is full.

 

I would like a health certificate.  Can my doctor give this statement?

 

The KNMG position is that your doctor should not make statements about a patient that expresses an opinion about their (medical) suitability or unsuitability to undertake an action or not. 

 

Examples include: a person’s ability to work, drive a car, go to school, or someone being entitled to a parking permit or adapted housing.