Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

ROHWN

logo-HPV37 roh

Regionale  Organisatie Huisartsen West-Nederland (ROHWN) is een zorggroep opgericht door huisartsen in West-Nederland, waarbij bijna 120 huisartsen uit deze regio zijn aangesloten. In totaal ruim 250.000 patiënten.

 

Deze zorggroep is opgericht om kwalitatief hoogwaardige Ketenzorg voor chronische patiënten te kunnen waarborgen. De zorggroep richt zich op Diabetes type II, COPD Astma en Cardio Vasculair Risico Management (CVRM). In 2016 zal een programma ouderenzorg nader worden uitgewerkt.

 

De huisartsen spannen zich in om deze patiëntenzorg te kunnen blijven bieden binnen de eigen huisartsenpraktijk. De ROHWN probeert er voor te zorgen dat de huisarts het vertrouwde aanspreekpunt blijft in de zorgketen, zodat zorg niet versnipperd raakt.

 

Ruim 117 huisartsen in de regio werken volgens vastgestelde protocollen om de patiënt de optimale zorg te verlenen. Meer informatie vindt u in onze folder: 'Een chronische ziekte: Uw zorg is onze zorg'

 

De Zorggroep Regionale Organisatie Huisartsen West Nederland(ROHWN) is in 2007 door de huisartsen in West-Nederland opgericht met als missie om samen te werken aan de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige zorg waaronder Gezondheid Check, ketenzorg Diabetes (vanaf 2011), Ketenzorg COPD Astma (vanaf oktober 2012) en Cardio Vasculair Risico Management (2014).

 

Hieronder kunt u de folder per chronische ziekte downloaden:

 

Folder t.b.v. diabetespatiënt

 

Folder t.b.v. COPD patiënt

 

Folder t.b.v. Astma patiënt

 

Folder t.b.v. Hart- en vaatziekte

 

Folder t.b.v. Hartfalen