Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

HPV-vaccinatie

hap logo o green 

Als huisartsen krijgen we veel vragen over de HPV-vaccinatie (HPV = Humaan Papilloma Virus) voor uw dochters. Wij kunnen u helaas geen algemeen advies geven. De keus om uw dochter wel of niet te laten vaccineren zal altijd uw eigen afweging en beslissing moeten zijn. Er zijn argumenten vóór vaccinatie maar ook argumenten om terughoudend te zijn. Door u de onderstaande algemene informatie en aanvullende artikelen aan te reiken hopen we dat we u kunnen steunen bij het maken van een wel overwogen besluit. Een samenvatting van de vóór- en tegenargumenten van deskundigen kunt u hieronder lezen:

Argumenten van voorstanders van de HPV-vaccinatie:

Noodzaak
Elk jaar zijn er 700 nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker, hieraan sterven 200 vrouwen per jaar. De helft van de sterfte doet zich voor onder vrouwen die niet of niet regelmatig voor het uitstrijkje komen. Door het vaccinatie programma bied je juist ook voor deze groep vrouwen meer bescherming.

Werkzaamheid
De werkzaamheid van het vaccin is alleen aangetoond voor de voorstadia van kanker, en niet voor de kanker zelf. Maar het onderzoek loopt pas 8 jaar en van infectie met HPV tot baarmoederhalskanker zit gemiddeld 15-20 jaar. Nu invoeren van de campagne kan op termijn winst geven, en hier mag je niet mee wachten.

Veiligheid
Alle relevante beschikbare gegevens over veiligheid van het vaccin zijn goed bekeken. De gegevens geven geen reden tot ongerustheid. Weliswaar zijn er maar weinig gegevens over de leeftijdsgroep van 12 jaar, maar daarentegen wel in de groep van 15-26 jaar. Door nu grootschalig te vaccineren kunnen eventuele zeldzame bijwerkingen aan het licht komen en hier zullen we dan ook alert op zijn.

Argumenten van tegenstanders van HPV-vaccinatie:

Noodzaak
Inderdaad sterven nu 200 vrouwen aan baarmoederhalskanker per jaar, maar door verbetering van screening (oproepsysteem voor uitstrijkjes) is dit al aan het dalen. De helft van sterfte door baarmoederhalskanker is bij vrouwen die niet of onvoldoende komen voor het uitstrijkje. In vergelijk met andere aandoeningen zijn 200 sterfgevallen relatief weinig, dit is slechts 0.3% van de oorzaak van sterfte bij vrouwen. Er zijn bijvoorbeeld 9400 sterfgevallen door longkanker en 4500 door dikke darmkanker per jaar.

Werkzaamheid
De werkzaamheid is nog niet bewezen voor het uiteindelijk ontstaan van kanker, omdat de onderzoeken nog te kort lopen (zie ook boven). 70 % van de baarmoederhalskankers wordt veroorzaakt door de HPV typen 16 en 18 waartegen het vaccin werkt. Er zijn echter ook andere HPV-typen waarop het vaccin niet werkt. We weten niet wat de andere typen HPV gaan doen als de typen 16 en 18 worden onderdrukt. Gaan deze dan actiever worden? Dus uitstrijkjes maken blijft belangrijk. Zullen vele gevaccineerde vrouwen niet onterecht gaan denken dat uitstrijkjes niet meer nodig zijn omdat ze in de veronderstelling zijn volledig beschermd te zijn?

Veiligheid
De veiligheid lijkt goed onderzocht in de onderzoeksgroep voor vrouwen van 15-26 jaar. Maar er is weinig bekend voor de 12 jarigen, een toch kwetsbare groep in de groei. Al helemaal is er niets bekend op de echt langere termijn. Tegenstanders van de vaccinatie zijn ervoor om eerst een onderzoeksgroep van 12 jarigen te vaccineren voordat we het landelijk bij alle 12 jarigen gaan invoeren.